Datahantering och analys

Vi förenklar din datahantering

  • UNIPOLL kan ta fram script för konvertering av data mellan olika programspråk och format.
  • Vi kan ta fram script för konvertering av av data i olika filformat till databas, exempelvis MySQL.
  • Vi kan även ta fram script för att konvertera data i databaser till olika filformat, exempelvis XML.
Behöver du en databas?

UNIPOLL bygger databaser med t.ex MS SQL, PostgreSQL och MySQL. Kontakta oss för att diskutera vad det är för typ av databas du behöver och om du behöver något mer för att hantera den.

Har du en trög databas eller kanske en trög webbplats eller webbtjänst?

Vi analyserar webbloggar på servrar för att kontrollera att databaser, webbplatser och andra webbtjänster fungerar som de ska, med full prestanda, eller om något behöver åtgärdas.

  • UNIPOLL kan ta reda på om det är din webbserver eller databasserver som gör att din webbplats/-tjänst går trögt.
  • Vi har bra erfarenhet av att bedöma om problemet beror på bristande prestanda.
  • Vi har bra erfarenhet av att bedöma om detta problem beror på bristfällig indexering av databasen.
  • Vi kan även ge förslag på åtgärder.
  • Vi kan – i vissa fall – även åtgärda problemet.

Kontakta oss för att diskutera vad du har problem med. Om vi tror att vi kan hjälpa er föreslår vi sedan en skräddarsydd lösning.