E-lärande

Vi kan hjälpa dig att lyckas med din utbildningssatsning

Vi har mer än 20 års erfarenhet av att designa e-lärande med hög interaktivitet, åt myndigheter, företag och högskolor i Sverige och internationellt.

Har du erfarenheter och kunskap som du vill presentera på ett nytt sätt?
  • UNIPOLL kan agera bollplank och pedagogisk rådgivare.
  • Vi hjälper dig att förverkliga din idé på ett pedagogiskt och innovativt sätt.
  • Vi kan utforma fungerande lärmiljöer för olika behov på många olika digitala plattformar.
  • Vi har kunskaper om IT-pedagogik, didaktik, ungas och vuxnas lärande, webbaserad kursdesign, kursuppföljning, examination och kursadministration.
  • Vi vet hur man undviker juridiska fallgropar.
Har du ett utbildningsmaterial du vill anpassa för flexibelt lärande?
  • UNIPOLL kan utifrån ditt material skapa manus, bilder, filmer, övningar, tester och interaktivitet anpassat för din målgrupp.
  • Vi kan även hjälpa dig med kursdesign, pedagogisk utveckling, val av digital lärmiljö, uppföljning och kursadministration.
  • Vi kan skapa e-lärande för olika behov och gruppstorlekar, ända upp till 10.000 kursdeltagare!
  • Tillsammans med dig utformar vi en webbaserad utbildning som underlättar och effektiviserar kunskapsutbyte och lärande ”just-in-time” och oberoende av tid och rum.