Söktjänster

Vi skapar snabba och kraftfulla söksystem

Vi har mångårig erfarenhet av att bygga mycket kraftfulla och effektiva, lättanvända, snabba och precisa söktjänster som kan indexera upp miljontals poster.

Med sökmotorn Solr skapar och konfigurerar vi söksystem från grunden för alla typer av webbtjänster. UNIPOLL kan även förbättra den befintliga sökmotorn på din webbplats.

Behöver du hjälp att söka information?

UNIPOLL söker fram information åt dig inom olika ämnen, både på nätet och i betaldatabaser. Exempel på information är länkar till artiklar, webbplatser, radio- och tv-inslag, e-böcker och information om tryckta böcker.

  • Vi kan även skapa en söktjänst åt er där materialet kan presenteras genom olika sökmenyer, kategorier och ämnesord.
  • Vi kan även märka innehållet med strukturerad metadata som passar er söktjänst.
Behöver du hjälp med metadatahantering?

Vi ger råd i strategiska frågor kring metadatahantering och konfigurerar och organiserar metadata på webbplatser och i söktjänster.

  • UNIPOLL ser över informationsflöden i din webbtjänst och skapar en genomtänkt och enhetlig strukturering av innehållet.
  • Vi skapar en metadatamodell för märkning av innehåll i din webbtjänst, med taxonomier och vokabulär, anpassad efter nationella och internationella standarder.
  • Vi utbildar i märkning och taggning av innehåll med strukturerad metadata, exempelvis med ämnesord eller ”taggar”.
  • Vid behov kan vi även märka innehållet i din webbtjänst med metadata åt dig.