Programmering

Vi bygger script, program och applikationer

UNIPOLL kan skapa script för att tillföra ny funktionalitet i existerande tjänster eller bygga hela program och applikationer från grunden.

Vi kan exempelvis skapa och underhålla:

  • Windowsapplikationer
  • Consoleprogram
  • Webbapplikationer

i dessa programspråk:

  • C#
  • Pascal
  • Java
  • Php
  • JavaScript